Linux NAT (IP Masquerading)

  • Mon 10 September 2007

Yeni makinamın gelmesi ile, eskisini home server yaptım. Ve gerekli NAT ayarları ile eski makinayı aynı zamanda router olarak kullanıyorum. Linux'te ip yönlendirilmesinin yapılabilmesi için bazı ayarlar ve iptables e bazı kurallar eklenmeli. Bu yazıda bu ayarları ele alacağım.

Öncelikle NAT yapabilmeniz için birden fazla network aygıtınız olmalı. Ben adsl modemi bridge modda kullanıyorum ve pppoe ile bir ppp0 aygıtım var. Bu yazıda ppp0'ın eth0'a olan route işlemini anlatıyorum. Kullandığım dağıtım tabiki Debian ve yazı Debian'a göre hazırlanmıştır.

Öncelikle Debian'ın /etc/sysctl.conf dosyasını açıyoruz ve

net.ipv4.conf.default.forwarding=1

olan satırın başındaki comment karakterini (#) kaldırıyoruz. Eğer ipv6 kullanıyorsanız ilgili satırınkini kaldırınız.

Makinayı şimdi yeniden başlatmaya gerek kalmaması için bir kerelik:

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

diyoruz. Bu işlemi makina sysctl.conf tan okuyup makina açıldığında otomatik yapacak. Yine ipv6 kullanıyorsanız ipv6 klasöründeki ip_forward'a yazınız.

Şimdi sıra iptables'e geldi. Sırasıyla aşağıdaki komutları vererek iptables e kurallarımızı ekliyoruz.

# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
# iptables -A FORWARD -i ppp0 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth0 -o ppp0 -j ACCEPT

Tüm işlemlerimiz tamamlandı. Artık ppp0 aygıtı eth0 dan gelen iplere forward edilecek. Bundan sonraki yazımda iptables'e başlangıçta ayarlarımızı nasıl yükletiriz onu anlatacağım.