Vim için speech to text ve text to speech desteği

  • Sat 15 October 2011

Şu blog postunda Google'ın public olmayan speech-api'sini keşfetmem üzerine, bu özelliği vim'e kazandırmak için kolları sıvadım.

Ortaya speech.vim'i çıkardım. Script basitçe <Leader>r tuşuna bastığınızda ffmpeg yardımıyla sesinizi kaydedip, tekrar bu tuşa bastığınızda wget ve google yardımıyla yazıya çevirip cursorun arkasına ekliyor.

Ayrıca <Leader>s'e bastığınızda, mplayer yardımıyla şuan ki satırı sesli olarak dinlemenizi sağlıyor.

Script ALSA yardımıyla sesi kaydediyor, SpeechHwID değişkenine, sesi kaydedebilmeniz için doğru donanım idsini girmeniz gerekli. Varsayılan olarak hw:0,0 idsini kullanıyor.

Aynı zamanda SpeechLang değişkeni kullanılacak dili barındırıyor. Bu değişkeni tr ile değiştirerek konuşma tanımlamasını ve okuma dilini Türkçe yapabilirsiniz.

Scriptin çalışabilmesi için ffmpeg'in flac encode edebilmesi gerekli.

Script'i vim scriptleri içerisinde bulabilirsiniz: Speech: Speech to text and text to speech via google speech api.

OSS desteği ve bir kaç iyileştirme yolda, OSS desteğini scripti editleyerek sağlayabilirsiniz ve ayrıca script sadece UNIX benzeri sistemlerde çalışmakta.

Faydalı olması dileğimle.